Více informací k závodům ke stažení zde.

Potvrzení ke stažení zde.

Podmínky vstupu do haly (COVIDOVÁ opatření):

Pozn. Pravidla jsou stejná jaká jsou vyžadována ČSKe na republikových soutěžích.

Každá osoba, která bude vstupovat do sportovní haly musí splnit následující podmínky:

1. Každý (závodníci, trenéři, doprovod apod.) odevzdá vyplněný formulář uvedený v příloze.

2. Dovolujeme si Vás upozornit, že pro vstup do sportovní haly je nezbytné prokázat svoji bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedených níže. Splnění podmínek bude u vstupu kontrolováno. Pokud někdo nebude podmínky splňovat, organizátor ho dle aktuálního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví nesmí do objektu vpustit.

Na základě některých dotazů rovněž upozorňujeme, že potvrzení o bezinfekčnosti nelze nahrazovat čestným prohlášením. Je potřeba předložit certifikát o očkování, prodělané nemoci nebo negativním testu. Tím je myšlen test laboratorní. Variantu samotestů prováděných na místě nebude možné z logistických důvodů využívat.

Předem děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání v Říčanech.

Zde jsou v doslovném znění uvedeny varianty prokázání bezinfekčnosti:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigen) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
  4. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  5. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní; osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy (platné pouze u dětí.

Zároveň upozorňujeme, že s výjimkou závodníků na sportovní ploše musí mít všichni účastníci (trenéři, doprovod apod.), po celou dobu nasazený respirátor.